Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Meg lehet-e találni Istent az interneten? (Saját gondolatok)

2008.05.10

   

Szerkesztetlen gondolat1veleg

(Köszönet, akik megbirkóznak vele...:)))

   Vajon hányféle igazság létezik?

 

   Közelítsük meg a kérdést máshonnan. Amennyiben elfogadjuk, hogy létezik Igazság,Kép  úgy lennie kell nem-igazságnak is, egy olyan dimenziónak melyre e fogalom nem helytálló. Nevezhetjük ezt nemes egyszerűséggel akár Gazságnak is, fontos, hogy keressük és felismerjük a dolgok természetét.

  Az igazság egy minőség, mely  többféle fogalommal rokonítható és egymásnak kölcsönösen megfeleltethető. A szeretet, elengedés, elfogadás stb. egyazon éremnek különböző oldalai, s megnyilvánulásukkor is egyszerre jelennek meg.

   Különböző célokért küzdhetünk, igaz vagy igaznak vélt utakon járhatunk, ám épp a szabadság hatalma teszi korunkat az emberiség diadalmas mélyrepülésévé. A természet-isten-ember belsőséges viszonyába ugyanis porszem került, az ember létrehozta a pénzt,  mellyel megbontva a harmóniát új minőségeket alkotott magának. Új célok felé vette az irányt, többet akart és azt meg is kapta. Amivel nem számolt viszont, az emberi elme teremtő ereje, mely létrehozta az új matéria minőségeinek széles skáláját. Hipergyors technikai fejlődést, globális gazdaságot és fénysebességű adatforgalmat az egyik oldalon, míg lelki elsivárosodást, stresszt és fizikai testünk torz hanyatlását a másikon. Saját határainkat feszegetve a pénz-idő-energia világában mindennél jobban menekülünk a vesztesség-tudat elől, mindinkább belegabalyodva és felvállalhatatlan kompromisszumokat kötve saját magunkkal.

  Kép  Csak egy új egyensúly szavatolhatja az emberiség fennmaradását, egy világrend, mely képes visszatekinteni és újragondolni az ősi bölcseleteket. Az elszabadult gazdasági-technikai-informatikai fejlődés az ember mentális minőségének hanyatlásával járt, hatalmas energiákat helyezett át az "új metéria' világába. Megbillent az egyensúly, mely már így is oly sok álozatot követelt az embertől. Egyedül rajtunk múlik, létrejöhet-e egy második reneszánsz.

 

   "Jó fogyasztó" szerep sok jutalommal, avagy "járatlan út" sok felfedezéssel

 

   A társadalom, mint humán szerveződési forma, rendszerekben működik, és fennmaradásához emberekre van szüksége. Tagjai egyszerre termelők és felhasználók, akik "ideális esetben" nem veszélyeztetik fennmaradását önállósulásukkal. Tudtukon kívül hatalmas áldozatokat hoznak azért, hogy fáradságos munkával fenntartsák azon politikai-gazdasági-vallási felépítményeket, amelyek aztán lehetőséget sem adnak számukra az igazság megismerésére. Hamis illúziókkal, marketinggel és hangzatos jelszavakkal ösztönöznek a "megvehető örömök" hajszolására, míg a humánum testileg eltorzulva, betegen és hihét vesztve rója köreit a lefelé tartó spirálban.

   "Járt utat járatlanért el ne hagyj" - így a mondás, de sajnos már megtörtént. Itt vagyunk, hogy újrafelfedezzünk, és újraértelmezzük a világot, melyet magunknak teremtettünk.

 

 

Kép

 "Aki keres, az talál,

de mindenki azt talál, AMIT keres."

   Aki mást keres, mást is fog találni, és lehet, rá sem lép soha "az útra". Mert az nem az amerikai álom felé vezet: utunk egy van, azon csak mi tudunk végigmenni. Ennek megfelelően az ember úgy érezheti,  "járatlan útra" tévedt, amikor visszatér a fénybe vezető ösvényre. Kezdeti félelmei lassan izgalmas felfedezésélménybe csapnak át. Újra a bizalom, a hit és a szeretet vezeti lépteit, és a kezdeti nehézségek ellenére az út szépséges képe elkezd kibontakozni. Eleinte kis nyúlcsapás, később szélesebb ösvény tárul ki előttünk, melyen egyre több jóbaráttal találkozhatunk. Minenkinek jogában áll keresni az értelmet az életében, és személyes kapcsolatot ápolni a Világmindenséget átitató intelligenciával. Ez az intelligencia nem igényel sem műszaki berendezést, sem liturgikus vallási kliséket: belső műszerünkkel viszont bármikor ráhangolódhatunk.

 

     Vajon meg lehet találni az Igazságot az interneten?

 

   A komikus kérdésfeltevés ellenére le kell szögezni, hogy az igazság mindenütt jelen van. Nem az a fontos, hol keresi az ember, a kereső minősége a kulcs. A Isteni jelenlét felfedezhető a művészet remekműveiben éppúgy, mint a hajthatatlan tudósok tényfeltáró munkájában. Több irányból megközelítve a fényt olyan felismerésekhez juthatunk, melyek egy lenyűgözően logikus és univerzális életszemlélethez vezetnek. Olyan felismerésekhez, melyek közös nevezőjeként megpillanthatjuk azt az egyet, mely mindenkor érvényes, a legfőbb Igazságot.

 Kép

  Igazság és sors

 

  Sorsunk van, dolgunk van... Aki visszatér a fénybe, örömmel veszíti el régi ismerőseit: a félelmet, a bizonytalanságot, a szüntelen kapkodást és mindent, ami modern korunk természetes velejárója. Helyette új feladatokat kap, melyek éppúgy részei az Egyetemes tervnek, akár a természeti folyamatok. Sokszor csak idővel látjuk meg saját összefonódásunkat a természettel, jelentőségünket és valódi lehetőségeinket.

"Jót s jól - ebben áll a nagy TITOK"

   Azt hiszem, ez minden, ami szükséges. Nem kell mikroszkóp alá tartani a Kozmoszt, se meghódítani, és talán különösebben megérteni sem. Fel kell ismernünk viszont saját jelentőségünket sorsunk alakulásában és a döntést, melyet minden pillanatban újra és újra meghozunk -  más formában.

    A gondolatmenet végén visszatérnék a porszemhez, mely ravaszul befurakodott az isten-ember-természet hármasába. Az Igazság szimbólumának tartott,  egységet és fényt jelképező Igazgyöngy példáját említeném, melynek születése eképp írható le: 'Egy jelentéktelennek tűnő dögevő állatka elrontotta a gyomrát valamivel, amit nem tudott megemészteni... végül elhatalmasodott rajta, és új értelmet adva létezésének létrejött a természet egyik legszebb kincse'. Bízva a lélek metamorfózisában kívánom, hogy mindnyájan fedezzük fel magunkban e régi-új miőséget, és élvezzük az életünket!

 

 

  

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.